..:: Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego - serwis internetowy ::.. ..:: Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego - serwis internetowy ::..
  •   Imieniny :   Czas :  
Twój adres IP to:

Widok na : Pl. Zwycięstwa

Słupsk - Pl. Zwycięstwa

JUŻ KARNAWAŁ - BAL CZAS ZACZĄĆ .Karnawał będzie trwał do 28 lutego. Okres ten, zwany inaczej zapustami lub mięsopustem, to czas zabawy, tańców i powszechnej radości. Poprzedza on Wielki Post, mający zupełnie inny charakter.
Słowo „karnawał” wywodzi się od łacińskiego „carnavale”, które stanowi zbitkę dwóch wyrazów: „caro” (mięso) i „vale” (bądź zdrów, żegnaj). Dosłownie oznacza on więc „pożegnanie mięsa”. Chodzi zatem o rozstanie ze wszystkim, co kojarzy się z ucztowaniem, zabawą i obfitością. Odpowiednik dzisiejszego karnawału istniał już w kulturze antycznej, jednak to dopiero na kanwie chrześcijaństwa ukształtował się zwyczaj hucznego świętowania pomiędzy Nowym Rokiem a Wielkim Postem. Najsłynniejszym karnawałem w okresie średniowiecza i renesansu był karnawał w Wenecji. Później równie znany stał się karnawał w Rzymie.
Istotną funkcją zabaw karnawałowych było zatarcie różnic pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi i swoiste zbratanie się z ludem. Częstym motywem karnawałów była zamiana ról, polegająca na tym, że arystokraci występowali na przykład w strojach żebraków. Ponadto utrwalił się zwyczaj zakładania karnawałowych masek, uniemożliwiający zidentyfikowanie tożsamości osób biorących udział w zabawie. Teoretyk literatury, Michaił Bachtin opisał zjawisko karnawalizacji jako jeden z najważniejszych mechanizmów kultury, polegający na możliwości odrzucenia na ściśle określony czas panujących hierarchii i reguł. W Polsce zwyczaj hucznych obchodów karnawału zadomowił się w XVII wieku. Na dworach szlacheckich urządzano wówczas obfite uczty, połączone z tańcami i zabawami. W społeczności chłopskiej również organizowano suto zakrapiane potańcówki.
Karnawał to czas, w którym szczególną wagę przykłada się do radosnego spędzania wolnego czasu, przede wszystkim na balach i potańcówkach. Obecnie najsłynniejszym karnawałem na świecie jest karnawał w Rio De Janeiro. Rozpoczyna się on w piątek w tygodniu poprzedzającym Środę Popielcową i trwa pięć dni i nocy. W tym czasie największą atrakcją karnawału są widowiskowe parady uczestników w skąpych strojach oraz pokazy samby brazylijskiej. Tancerze rywalizują ze sobą, a konkurs zostaje rozstrzygnięty nad ranem przed Popielcem. Z kolei w Wenecji tradycją karnawałową jest tak zwany Lot Anioła, czyli zjazd na linie z dzwonnicy na Placu Świętego Marka, wykonywany przez znaną osobę. Inauguruje on całą wenecką zabawę.


   

Copyright 2002 © SP 28 SPLM  - All rights reserved